Tarieven Stoelmassage

Stoelmassage 20 minuten:
€ 20,00 per massage
€ 60,00 per uur (massage van 3 medewerkers)

Stoelmassage 30 minuten:
€ 30,00 per massage
€ 60,00 per uur (massage van 2 medewerkers)

tarieven stoelmassage gorinchem klankschaal-ligconcert

Fiscaal voordeel bij stoelmassage op het werk
Ook de overheid ziet het belang in van gezonde en fitte medewerkers. Daarom zijn er fiscale voordelen voor het aanbieden van stoelmassage op het werk. Stoelmassage is een gerichte vrijstelling. Kijk hiervoor de site van de belastingdienst bij Arbovoorzieningen mits stoelmassage wordt opgenomen in uw Arbo plan. U maakt aan de hand van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) de keuze om stoelmassage op te nemen in uw Arbo plan ter preventie van werkgerelateerde klachten. Daarmee behoren de massages fiscaal tot de gerichte vrijstelling. U kunt dan onbelast regelmatige massages verstrekken en opvoeren als bedrijfskosten.

Massage en de werkkostenregeling (WKR)

Als u stoelmassage niet opneemt in uw Arbo plan dan valt het onder de werkkostenregeling.
Binnen de werkkostenregeling kunt u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom (de vrije ruimte) laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen zonder dat dit belast wordt.